Sala konferencyjna
10:0010:20
WYKŁAD INAUGURACYJNY: Nowotwory skóry 2024 — perspektywy i zaktualizowane wytyczne leczenia prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
20 min
10:2010:50
Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry dr n. med. Monika Słowińska
30 min
10:5011:10
Co się zmienia w leczeniu chirurgicznym czerniaków i innych nowotworów skóry? dr hab. n. med. Dariusz Nejc
20 min
11:1011:30
Wykład pod patronatem firmy MSD: Leczenie okołooperacyjne  prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
20 min
11:3011:50
Inne nowotwory skóry (zaawansowany BCC, SCC, rak z komórek Merkla, DFPS) prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
20 min
11:5012:10
Dyskusja
20 min
12:1012:20
Przerwa 10 min
12:2012:35
Wykład pod patronatem firmy Medison: Profil pacjenta z BCC — skuteczność i bezpieczeństwo terapii cemiplimabem dr n. med. Katarzyna Kozak
15 min
12:3513:00
Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, inhibitory BRAF/MEK, immunoterapia dr n. med. Katarzyna Kozak
25 min
13:0013:15
Wykład pod patronatem firmy Pierre Fabre: Optymalizacja doboru terapii anty-BRAF/MEK w leczeniu chorych z zaawansowanym czerniakiem prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka
15 min
13:1513:35
Powikłania — postępowanie w toksyczności terapii czerniaka, znaczenie edukacji chorych prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka
20 min
13:3513:55
Sytuacje specjalne — czerniaki błon śluzowych, czerniak z nieznanego ogniska pierwotnego, czerniak gałki ocznej, nawrót po leczeniu uzupełniającym dr n. med. Katarzyna Kozak
20 min
13:5514:10
Współczesna rola radioterapii w leczeniu nowotworów skóry dr n. med. Aneta Borkowska
15 min
14:1014:25
Zabezpieczenie płodności u chorych na czerniaka — kiedy i u kogo? dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska
15 min
14:2515:05
Interaktywna debata: Przypadki kliniczne — współczesne dylematy w leczeniu czerniaków oraz innych nowotworów skóry
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

14:05–14:15 Opis przypadku pod patronatem firmy Pierre Fabre  
dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska

14:15–14:25 Opis Przypadku pod patronatem firmy BMS
dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska

14:25–14:35 Opis przypadku
dr hab. n. med. Magdalena Ciążyńska

Komentarz
dr n. med. Katarzyna Kozak
 
40 min
15:0515:15
Zakończenie konferencji
10 min
15:15
Lunch
Copyrights © 2024 Via Medica